28/08/2016 09:22 GMT+7 Email Print Like 0

Tổng Bí thư gửi gắm 10 chữ đến các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp 27 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2016-2019.

Cùng dự tiếp có ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ; hoan nghênh Bộ Ngoại giao đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, từ nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết, làm việc với các ban, bộ, ngành, địa phương, tìm hiểu, nắm vững tình hình trong nước...

Nói chuyện thân mật với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư căn dặn, gửi gắm 10 chữ: “Đúng vai, thuộc bài, bản lĩnh, trí tuệ, khôn khéo."

Tổng Bí thư chỉ rõ, trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, hơn ai hết mỗi vị Đại sứ phải thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, làm đúng chức năng, quyền hạn, phận sự, không bỏ sót việc nào, cũng không lấn sân, chồng chéo. Mỗi Đại sứ cần xác định rõ những công việc phải làm, cả đối nội và đối ngoại, xây dựng nội bộ cơ quan, làm tốt công tác cộng đồng, xử lý thật tốt công việc tại chỗ, đồng thời tham mưu, kiến nghị đề xuất với Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đòi hỏi các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện phải có bản lĩnh, trí tuệ và khôn khéo; kiên cường, cứng cỏi, không bị lung lạc, mua chuộc, cám dỗ, phải kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Muốn vậy, phải có trí tuệ, kiến thức, hiểu biết và phải khôn khéo.

Tổng Bí thư chỉ rõ trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, mỗi vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài càng cần có kiến thức toàn diện, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh, kiến thức, gương mẫu, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết vững mạnh, xứng đáng là hình ảnh thu nhỏ của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, phải tăng cường phối hợp các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp cả đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân... không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng với trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm tích lũy trong thực tiễn công tác, các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra./.
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA