Tin tức

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh

Ngày 29/4, tại thành phố Trà Vinh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh.
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN  

Dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành Trung ương…

Về phía tỉnh Trà Vinh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh Ngô Chí Cường; các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh…

*Nêu cao truyền thống yêu nước, đoàn kết

Trà Vinh nằm ở phía Đông Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu, có 65 km bờ biển, với 3 vùng sinh thái (nước mặn, nước lợ, nước ngọt). Dân số trên 1 triệu người… Sau 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã nêu cao truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh vươn lên đạt trình độ phát triển kinh tế và mức thu nhập trung bình trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2021, tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu (nước biển dâng, sạt lở, xâm nhập mặn), GRDP tăng trưởng âm 3,92%, tổng giá trị sản xuất công nghiệp giảm 9,7% so với cùng kỳ, tuy nhiên huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31.515 nghìn tỷ đồng, vượt 5,1% kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt 16.459 tỷ đồng, vượt 61,7% dự toán, trong đó thu nội địa vượt chỉ tiêu của tỉnh và Trung ương giao.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá nét nổi bật trong bức tranh tổng thể của tỉnh là nhiều công trình giao thông quan trọng đã được đưa vào sử dụng. Tỉnh đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 2 và 5 dự án điện gió. So với một số địa phương trong khu vực, Trà Vinh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt cao, vượt chỉ tiêu, với 80/85 xã đạt chuẩn, có 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. An sinh xã hội được bảo đảm, nhất là hỗ trợ kịp thời cho người dân, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh cũng như thực hiện các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.Tỷ lệ hộ nghèo của Trà Vinh giảm còn 0,56%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer còn 0,89% (giảm 2,32% so với năm 2020). An ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tổ chức triển khai các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước phục hồi nhất định, tháng sau tăng hơn tháng trước, mặc dù GRDP của tỉnh giảm 5,65% so với Quý I của năm 2020 (chủ yếu do sản lượng nhiệt điện Duyên Hải vẫn huy động ở mức thấp).

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao khi môi trường đầu tư kinh doanh của Trà Vinh tiếp tục được cải thiện, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được cắt giảm (trong Quý I/2022 thực hiện cắt giảm 1/2 thời gian giải quyết đối với 1.544 thủ tục hành chính, 1/3 thời gian giải quyết đối với 40 thủ tục hành chính). Chủ tịch Quốc hội cho rằng Trà Vinh cần tiếp tục phát huy kết quả này.

Báo cáo của tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như: tỉnh có xuất phát điểm kinh tế thấp, còn 6 xã đảo, 10 ấp cồn cù lao bị chia cắt với đất liền và hệ thống giao thông của tỉnh chưa kết nối thông suốt với các tỉnh trong vùng phía Nam sông Hậu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

*Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trà Vinh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 13-NQ/TW (Nghị quyết số 13) của Bộ Chính trị ngày 2/4/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nghị quyết của Quốc hội về khung khổ 5 năm, về phòng chống dịch COVID-19, trong đó có Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ. 

Tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trong năm 2022, tỉnh Trà Vinh hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Trong rà soát, quy hoạch, tỉnh cần chú ý quy hoạch nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu cho các cơ quan dân cử; thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ cho giai đoạn tới.

Về công tác quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại Nghị quyết số 13 và chuyên đề giám sát việc thực hiện Luật Quy hoạch kể từ khi luật có hiệu lực thi hành đến nay. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trà Vinh  tập trung toàn lực hoàn thành các quy hoạch tỉnh, huyện, quy hoạch sử dụng đất; đồng thời cho biết, tới đây, Đoàn giám sát sẽ trình Quốc hội xem xét kết quả giám sát tối cao về chuyên đề thực hiện Luật Quy hoạch, trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực thi Luật Quy hoạch. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trà Vinh tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch theo Luật Quy hoạch, trong đó cần bám sát các mục tiêu, chủ trương, giải pháp cụ thể theo Nghị quyết số 13.

Tỉnh cần đổi mới tư duy, tầm nhìn phù hợp với bối cảnh mới, quan tâm quy hoạch Trà Vinh phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững, phù hợp, thống nhất với quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch ngành quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những nội dung cụ thể, phù hợp; tập trung triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; cần ưu tiên hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng thiết yếu cho những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã có đông đồng bào dân tộc Khmer để Trà Vinh đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới trong năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của Trà Vinh; lao động nông nghiệp, cư dân nông thôn vẫn chiếm số lượng lớn nên cần coi đây là trọng tâm phát triển. Trà Vinh có ba vùng sinh thái (nước mặn, nước lợ, nước ngọt), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong nông nghiệp, tỉnh cần gắn với thích ứng biến đổi khí hậu nhất. Nêu rõ ba vùng sinh thái này là nguồn tài nguyên thiên nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh có những tính toán hợp lý trong sản xuất nông nghiệp.

Chia sẻ về nội dung “tam nông”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh về việc chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn với kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; lưu ý tỉnh coi trọng kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm giảm giá trị đầu vào, tăng gía trị đầu ra, góp phần nâng cao đời sống nông dân...

Tỉnh có nhiều di tích lịch sử văn hoá, theo Chủ tịch Quốc hội, tỉnh cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất và con người Trà Vinh; nhất trí với mục tiêu của Trà Vinh phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; một trong vùng kinh tế điểm của khu vực; phát triển du lịch biển, logistics và dịch vụ, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản…

Toàn tỉnh có trên 80.000 gia đình có công với nước; 19.624 liệt sĩ, 9.711 thương binh, bệnh binh; 34.656 đối tượng bảo trợ xã hội…Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Trà Vinh tiếp tục coi trọng thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh xã hội, chính sách trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; đồng thời đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chung tay cùng Trà Vinh thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trà Vinh tiếp tục coi trọng công tác quân sự quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, trên tinh thần hỗ trợ tối đa để Trà Vinh ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Tập đoàn Trung Nam trao 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Trà Vinh xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo, góp phần thực hiện an sinh xã hội./.

TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ, chuyên gia y tế đầu ngành… tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Top