28/12/2016 08:55 GMT+7 Email Print Like 0

Thủ tướng yêu cầu Viện Hàn Lâm KHXHVN đề xuất cơ chế chính sách hữu hiệu hơn


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh đá 'Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh' cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Sáng 27/12, phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) - nơi hội tụ và kết tinh tinh hoa trí tuệ của giới khoa học xã hội nhân văn cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà khoa học Việt Nam vừa là nhà khoa học tốt vừa là nhà tư vấn tốt.

Ghi nhận và đánh giá cao thành tựu trong công tác của VASS, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ VASS thường xuyên là nơi cung cấp tư vấn độc lập và khách quan cho Đảng, Chính phủ về những vấn đề liên quan đến khoa học xã hội quốc gia. Một trong những sứ mạng của Viện là thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học xã hội Việt Nam, đóng góp có ý nghĩa và xứng đáng vào kho tàng tri thức của nhân loại, tạo ra các giá trị học thuật mang tầm thời đại đưa nền khoa học Việt Nam ngang tầm quốc tế.

Thủ tướng nêu rõ trải qua 63 năm ra đời và phát triển, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu của VASS với quy mô không thua kém các cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội của các nước tiên tiến trên thế giới cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ.

Nhìn nhận kết quả công tác của VASS, Thủ tướng cho rằng trước yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn đặt ra của Việt Nam, Viện đã triển khai nhiều nghiên cứu quan trọng, qua đó góp phần đưa ra nhiều gợi ý chính sách cho Đảng, Chính phủ liên quan đến nhiều vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh và xã hội.

Đặt vấn đề phát triển VASS trước bối cảnh mới của đất nước, Thủ tướng cho rằng tập thể cán bộ khoa học, nhà nghiên cứu của Viện cần phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Chỉ ra 4 yêu cầu cho định hướng phát triển của VASS, Thủ tướng đề nghị bên cạnh công tác nghiên cứu, Viện phải luôn kịp thời nắm bắt nhịp thở của cuộc sống, của xã hội và thế giới cũng như Việt Nam, đồng thời đầu tư thỏa đáng các số liệu dự báo có độ tin cậy cao, có các tư vấn đúng và trúng chính sách quản lý, quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ. Song song với nghiên cứu cần đánh giá, áp dụng thành tựu nghiên cứu khoa học nhân loại vào việc giải quyết các bài toán thực tế Việt Nam như sự phân cách giàu nghèo, vấn đề gia đình, đạo đức trong kinh tế thị trường...

Từ những định hướng lớn đó, Thủ tướng cũng nêu ra 5 đặt hàng đối với đội ngũ những nhà khoa học của VASS. Thủ tướng đề nghị Viện nghiên cứu đề xuất giải pháp cơ chế hữu hiệu nhằm giải quyết tốt bài toán chuyển dịch lao động; nghiên cứu đặc điểm địa lý kinh tế nhân văn từng vùng, miền để xây dựng chính sách phù hợp, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế./.

TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA