02/05/2014 08:27 GMT+7 Email Print Like 0

Thủ tướng quy định về vận hành vệ tinh VNREDSat-1


Quang cảnh buổi truyền hình trực tiếp vụ phóng vệ tinh VNREDSat-1 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 7/5/2013. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc quản lý, vận hành và khai thác vệ tinh quan sát Trái Đất đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1.

Quyết định yêu cầu việc quản lý, vận hành và khai thác vệ tinh VNREDSat-1 phải tuân thủ quy định hiện hành về thu nhận, lưu trữ, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia và phù hợp với quy chuẩn quốc tế theo yêu cầu của nhà cung cấp; khai thác tối đa dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, giảm nhẹ thiên tai; nghiên cứu khoa học và đào tạo nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Việc khai thác ảnh vệ tinh VNREDSat-1 phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan nhà nước khác có liên quan.

Quyết định quy định rõ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm quản lý và vận hành vệ tinh VNREDSat-1 bao gồm vận hành vệ tinh VNREDSat-1 và các cơ sở mặt đất (Trung tâm điều khiển vệ tinh, trạm thu phát tín hiệu điều khiển vệ tinh và trạm lưu trữ dữ liệu dự phòng); chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch chụp và thu nhận ảnh VNREDSat-1; lập lịch và đặt lệnh chụp ảnh cho vệ tinh; cung cấp thông tin nhiệm vụ, trạng thái và quỹ đạo của vệ tinh cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm xây dựng, tổ chức, quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám của Viện.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng có trách nhiệm hợp tác với các tổ chức quốc tế, nhà cung cấp vệ tinh vận hành an toàn và khai thác hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1; triển khai dịch vụ cung cấp tín hiệu ảnh VNREDSat-1 cho các đối tác quốc tế; xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học nhằm làm chủ công nghệ và phục vụ cho các chương trình, dự án vệ tinh.

Về khai thác vệ tinh VNREDSat-1, quyết định quy định Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm cung cấp tín hiệu ảnh của vệ tinh VNREDSat-1 cho Bộ Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch chụp và thu nhận ảnh đã được thống nhất; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khai thác có hiệu quả dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1; cung cấp kịp thời ảnh vệ tinh VNREDSat-1 theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận tín hiệu ảnh VNREDSat-1, lưu trữ, xử lý tín hiệu và sử dụng dữ liệu ảnh theo Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia./.
(TTXVN/VNP)
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA