25/01/2016 07:02 GMT+7 Email Print Like 0

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Đại hội Đảng XII

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Nguồn: TTXVN)
Ngày 24/1, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nghiên cứu danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết), tiến hành ứng cử, đề cử thêm nhân sự (ngoài danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử).

Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử.

Đoàn Thư ký Đại hội xin ý kiến về dự kiến những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XII.

Đầu giờ buổi chiều, Đoàn Chủ tịch gửi Báo cáo tổng hợp về nhân sự ứng cử, đề cử tới các đoàn.

Các đại biểu tiến hành việc xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.

Các Trưởng đoàn báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách nhân sự xin rút khỏi danh sách đề cử./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA