26/01/2016 07:41 GMT+7 Email Print Like 0

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Đại hội XII

Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 25/1, ngày làm việc thứ năm của Đại hội XII.

Buổi sáng, Đại hội làm việc tại đoàn. Các đại biểu nghiên cứu danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đoàn Chủ tịch họp, xem xét cho ý kiến về việc ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại Hội trường. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội.

Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.

Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA