16/04/2016 08:49 GMT+7 Email Print Like 0

Tập huấn Báo chí về tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

Quang cảnh buổi tập huấn.
Sáng 15/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức tập huấn cho các cơ quan Báo chí miền Bắc về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Công tác tuyên truyền bầu cử với mục tiêu cao nhất là lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân đứng trong Quốc hội, HĐND các cấp. Trong suốt thời gian vừa qua công tác tuyên truyền về bầu cử đã được các Cơ quan báo chí thực hiện tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, chỉ còn hơn 1 tháng từ nay cho đến ngày bầu cử toàn quốc, do đó công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cần được tập trung, đẩy mạnh hơn nữa.

Trong đó, cần tập trung tuyên truyền vào các nội dung quan trọng như tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, làm rõ những điểm mới của cuộc bầu cử, trong đó coi trọng chất lượng đại biểu, việc giảm tỷ lệ ĐBQH kiêm nhiệm, tăng tỷ lệ ĐBQH chuyên trách, tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân đi bầu cử, thể thức bầu cử..

Đặc biệt, Đ/c Trương Minh Tuấn cũng nhấn mạnh các Cơ quan báo chí cần bình đẳng trong tuyên truyền bầu cử, đảm bảo sự bình đẳng giữa người ứng cử được giới thiệu với người tự ứng cử, người ứng cử có chức vụ cao với người ứng cử không có chức vụ hoặc thấp hơn, không phân biệt giới tính…Bên cạnh đó, các Cơ quan báo chí bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa sự kiện, cần giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, công tác thông tin báo chí góp phần rất quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Qua công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ hơn mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện này, nhằm tiếp tục hoàn thiện, củng cố, xây dựng nhà nước pháp quyền của Việt Nam do nhân dân, vì nhân dân.

Công tác tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bầu cử, đặc biệt tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội cũng như thực hiện thành công cuộc bầu cử./.
 
Thực hiện: Trần Thanh Giang
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA