Slideshow

Sức hút mới từ du lịch Hà Nội

Việc Việt Nam nhanh chóng mở cửa du lịch ngay sau khi khống chế thành công đại dịch COVID-19 đã thổi một làn gió mới vào thị trường du lịch đầy tiềm năng của Việt Nam. Thủ đô Hà Nội cũng nhanh chóng thực hiện nhiều chương trình kích cầu du lịch và đã liên tục nhận được sự xếp hạng, đánh giá cao của nhiều tổ chức du lịch và truyền thông quốc tế nên đã tạo được sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước./.


Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top