Slideshow

Phục dựng trang phục người Việt thời Nguyễn

Triển lãm “Trang phục người Việt thời Nguyễn” diễn ra tại Mu Lala Art Space (Hà Nội), đem đến cho người thưởng thức không gian văn hóa mang nhiều ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc. Buổi triển lãm mang đến những sản phẩm phục dựng, thiết kế trang phục người Việt dưới thời Nguyễn của hai thương hiệu Thủy Trung Nguyệt và Đại Nam Chân Ảnh do bạn Nguyễn Thị Quỳnh Nga sáng lập./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top