Slideshow

Nuôi cá lồng trên sông Thái Bình

Dựa vào lợi thế của sông Thái Bình và sông Kinh Thầy, nghề nuôi cá lồng tại huyện Nam Sách rất phát triển, tập trung các loại cá rô phi, diêu hồng, trắm, chép giòn, cá lăng. Tính đến nay, huyện có 105 hộ nuôi cá lồng với 2.822 lồng cá tại 9 xã: Nam Hưng, Nam Tân, Thanh Quang, An Bình, Cộng Hoà, Hiệp Cát, An Sơn, Thái Tân và Minh Tân. Sản lượng cá lồng của Nam Sách năm 2020 khoảng 7.400 tấn. Riêng 9 tháng đầu năm 2021, ước tính sản lượng cá đạt 3.300 tấn mang lợi nhuận kinh tế cao cho người nuôi./.
Mã nhúng
Đã coppy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã coppy link chia sẻ

Top