26/07/2016 08:54 GMT+7 Email Print Like 0

Quốc hội sẽ chính thức bầu Thủ tướng Chính phủ chiều 26/7


Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ngày 25/7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo kết quả phê chuẩn của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017. Trong buổi làm việc, đã có 16 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về bổ sung vào đánh giá công tác giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016;

- Dự kiến nội dung chương trình giám sát của Quốc hội trong năm 2017;

- Về lựa chọn 2 trong 4 nội dung giám sát chuyên đề, bổ sung nội dung giám sát chuyên đề về môi trường, trong đó tập trung vào việc gây ra ô nhiễm môi trường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nguyên Formosa (Hà Tĩnh) để đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017;

- Các giải pháp để đảm bảo hoàn thành chương trình đề ra đạt chất lượng, hiệu quả giám sát của Quốc hội…

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước và tiến hành bầu Chủ tịch nước.

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu và Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết trên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ và trình bày diễn văn nhậm chức. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Tiếp theo, Quốc hội đã nghe:

- Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Thứ ba, ngày 26/7, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội xem xét, quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ; thảo luận về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Buổi chiều, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ và nghe Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ (truyền hình, phát thanh trực tiếp); thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA