18/09/2016 08:49 GMT+7 Email Print Like 0

Quân ủy Trung ương góp ý đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng"


Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: TTXVN)
Sáng 17/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị thảo luận góp ý kiến vào Đề án “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa trong nội bộ."

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các Ủy viên Quân ủy Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về xây dựng Đảng.

Đề án “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến," "tự chuyển hóa trong nội bộ" được Ban chấp hành Trung ương Đảng triển khai xây dựng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Đề án chỉ rõ để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, Đảng đã thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Việc ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là tất yếu khách quan và đòi hỏi bức thiết trong tình hình hiện nay.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo đề án, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ và tham gia ý kiến các vấn đề được đề cập trong đề án một cách toàn diện, trong đó, tập trung 3 vấn đề: xây dựng Đảng về đạo đức; đánh giá biểu hiện, tình hình suy thoái và biện pháp; đánh giá vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và giải pháp.

Nhất trí cao với 5 nhóm giải pháp được đề cập trong đề án, nhiều đại biểu cho rằng cần tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức đảng đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của các đại biểu. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh.

Ban chỉ đạo đề án sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành nhằm đánh giá cho đúng tình hình suy thoái; nhận diện và ngăn chặn tình trạng tự diễn biến tự chuyển hóa để đề ra biện pháp cụ thể, phù hợp trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA