Tin tức

Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt gần 50 tỷ USD

11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của cả nước ước đạt khoảng 49,04 tỷ USD (tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt hơn 20,73 tỷ USD (tăng 6,6%); lâm sản chính khoảng 15,59 tỷ USD; thủy sản đạt 10,14 tỷ USD; chăn nuôi 361,4 triệu USD. Có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ USD là cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ đạt 12,3 tỷ USD; thứ 2 là Trung Quốc khoảng 9,3 tỷ USD; thứ 3 là Nhật Bản đạt 3,9 tỷ USD; thứ 4 Hàn Quốc đạt 2,3 tỷ USD.
  Kim ngạch xuất khẩu cá tra 11 tháng năm 2022, đạt 2,2 tỷ USD (tăng 61,9%) so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN  
  Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 11 tháng năm 2022, có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD (cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN  

 


top