Tin tức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cải cách hành chính phải tiếp tục làm cho đất nước hùng mạnh


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 diễn ra vào chiều 18/3, nhiều ý kiến tham luận đã được nêu ra nhằm thực hiện hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, thời gian qua, thành phố đã và đang nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh để tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong việc thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Đồng thời, bổ trợ, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu kết luận, điểm lại những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của các bộ, ngành, địa phương; khẳng định sự cải cách hành chính thời gian qua đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đặc biệt là kinh tế.

Dẫn chứng về những tiến bộ vượt bậc sau 10 năm cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ nêu câu chuyện, trước đây sản xuất 1 thanh socola phải tốn 13 lần giấy phép. Sau khi việc cải cách điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện thì tất cả 13 lần xin giấy phép này đều bị loại bỏ nhưng socola vẫn được sản xuất nhiều hơn, chất lượng tốt hơn.

Theo Thủ tướng, sự nghiệp đổi mới đã khó, cải cách lại càng khó hơn. Từ đại hội XI đến Đại hội XIII của Đảng có 4 cuộc cải cách lớn là cải cách giáo dục, cải cách tiền lương, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Đây là những vấn đề quan trọng, dày công và phải tiếp tục thực hiện. Cải cách hành chính với nhiều nội dung lớn, nhiều mặt liên quan đến con người nên càng phức tạp hơn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tiếng kêu về thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn. Sự chậm trễ, đá bóng qua lại giữa các cơ quan, sự minh bạch và trách nhiệm của từng cơ quan từ huyện đến tỉnh, thậm chí cả bộ, ngành vẫn còn chưa chặt chẽ. Vẫn còn hiện tượng vòi vĩnh, đòi hối lộ ở một số nơi khi người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục.

"Không phải Thủ tướng không biết đâu. Trong nhiều phiên họp Chính phủ tôi đã nêu những việc ở cục, ở vụ, ở một số bộ. Nhưng nay tổng kết có nhiều niềm vui nên Thủ tướng chưa nêu hết những bất cập này, điều này không có nghĩa là chúng tôi không biết một số cán bộ, công chức có ứng xử tiêu cực với công dân, doanh nghiệp", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, biên chế có giảm nhưng bộ máy còn cồng kềnh, đi liền là sử dụng kinh phí ngân sách còn lãng phí. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục khắc phục những bất cập, để xây dựng một nền hành chính văn minh, hiện đại, hướng về người dân. Thực hiện chiến lược số hóa với cơ sở dữ liệu dân cư tốt hơn để giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, cần tăng cường, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; tăng cường tính công khai minh bạch để sát dân, sát cơ sở, phục vụ người dân. Tiếng kêu của người dân, doanh nghiệp ít đi chứng tỏ bộ máy giải quyết công việc minh bạch, công khai.

“Chính sách, công nghệ hiện đại thế nào cũng phải hướng về người dân, doanh nghiệp, đảm bảo quốc phòng, an ninh đất nước. Công tác cải cách hành chính phải tiếp tục làm cho đất nước hùng mạnh; mọi người dân, mọi tổ chức có khát vọng phát triển, xây dựng Việt Nam hùng cường vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII đã nêu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ đó, Thủ tướng đề nghị các cấp cần quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: "Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả; tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo".

Yêu cầu cải cách hành chính cần tiếp tục được chỉ đạo và điều hành sát sao, có trọng tâm, bám sát với nhiệm vụ đột phá chiến lược đề ra, Thủ tướng Chỉnh phủ chỉ đạo, phải xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Sau hội nghị, Bộ Nội vụ cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, điều quan trọng trong cải cách hành chính là hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó chủ yếu là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước.

"Luật phải dễ hiểu, dễ vận dụng, một luật cố gắng 2 nghị định là nhiều nhất; một nghị định không quá một thông tư; ban hành văn bản mới thì phải hủy văn bản cũ. Văn bản nhiều quá, thủ tục rườm rà, mỗi bộ ra một thủ tục", nêu những tồn tại trên, Thủ tướng lưu ý, cần quyết tâm không để nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, cần hoàn thiện thể chế về kinh doanh và cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh, giảm thiểu chi phí giao dịch phi chính thức, tăng cường công khai, minh bạch, tăng cường phòng, chống tham nhũng trong nền kinh tế.

Thủ tướng cho rằng thể chế phải tận dụng tối đa, hiệu quả những tri thức mới, công nghệ mới, kích thích mọi công dân và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế - xã hội cùng tham gia khởi nghiệp, làm giàu chính đáng và đóng góp cho sự thịnh vượng chung của đất nước. Thủ tục là vấn đề cần quan tâm để tiếp tục đơn giản hơn, người dân và doanh nghiệp ít tiếp xúc với người giải quyết thủ tục; ít tham nhũng, tiêu cực; công khai minh bạch.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đẩy mạnh nghiên cứu, thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tăng cường thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công mà nhà nước không nhất thiết thực hiện sang cho doanh nghiệp, xã hội đảm nhiệm. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ và các bộ, ngành xem lại mô hình tổng cục với nhiều tầng nấc hiện nay.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, muốn cải cách tiền lương thì phải tinh giản biên chế, tiết kiệm hơn. Tự chủ, tự trang trải ở các đơn vị sự nghiệp công lập là hướng phải làm; tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Với những thành tích đạt được trong công tác cải cách hành chính 10 năm qua, có 2 tập thể vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động, 17 tập thể và 22 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động và Bằng khen tặng các tập thể, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng tặng các cá nhân./.

TTXVN/VNP

top