Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư giai đoạn 2017-2020

Quang cảnh cuộc họp
Sáng 13-6, Phó Chủ tịch UBND (TP.HCM) Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa (XHH) đầu tư trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong giai đoạn 2016-2020, nhu cầu đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM là khoảng gần 300.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khả năng cân đối ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, nên Thành phố cần huy động khoảng 128.700 tỷ đồng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu từ nay đến năm 2020.

Do đó, việc phát huy tiềm năng huy động tốt các nguồn lực xã hội để phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới các cơ chế chính sách và các giải pháp huy động nguồn lực có hiệu quả là rất cần thiết. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh XHH đầu tư giai đoạn từ nay đến năm 2020 để trình UBND Thành phố.

Theo đó, Thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách đẩy mạnh XHH đầu tư phát triển phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của từng lĩnh vực và của địa phương đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước để tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư; thu hút mọi nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện XHH hiệu quả, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của Thành phố.

Thành phố sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên các lĩnh vực xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, nhà ở xã hội - tái định cư, công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật (giao thông, giảm ngập, môi trường, cấp nước sạch, cấp điện), hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội), thương mại, khoa học và công nghệ, khí tượng thủy văn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp, khu công nghệ cao, hạ tầng công nghệ thông tin.

Thành phố cũng tiến hành chuyển đổi một số cơ sở thuộc loại hình công lập sang ngoài công lập để tập thể và cá nhân quản lý, hoàn trả vốn cho nhà nước và đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Góp ý cho dự thảo, đại diện các Sở - ngành, quận - huyện cho rằng trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước hạn hẹp, Thành phố cần đẩy mạnh thực hiện việc XHH đầu tư nhằm đưa TP.HCM phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, Kế hoạch đẩy mạnh XHH đầu tư là kế hoạch chung mang tính chất định hướng, bởi vì đây là vấn đề mới không chỉ ở Thành phố mà mới trong từng đề án, nội dung lĩnh vực cụ thể nên phải có nhận thức, suy nghĩ, tính toán làm thế nào để xây dựng đề án tự chủ ở từng lĩnh vực, từng đơn vị phải hiệu quả nhất; đồng thời bàn bạc, thảo luận kỹ tránh làm tràn lan, không hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch; tất cả các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể báo cáo UBND Thành phố. Phó Chủ tịch khẳng định, ngân sách Thành phố sẽ xem xét đầu tư tập trung cho những vấn đề trọng tâm mà không thể XHH được, tính toán lại để cân đối nguồn chi nhằm giảm chi thường xuyên, giảm chi những vấn đề mà xã hội làm được.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng cho biết Thành phố sẽ hợp tác với một tập đoàn tài chính nước ngoài để xây dựng trung tâm tài chính nhằm thu hút nguồn vốn các nhà đầu tư trên thế giới đầu tư vào Thành phố và sẽ ban hành Đề án quản lý xe công để giảm chi cho ngân sách Thành phố./.
 
Nguồn: WebSite Thành phố Hồ Chí Minh


 

top