Tin tức

Ra mắt Trung tâm Hợp tác đào tạo Việt - Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh


Các đơn vị ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển Trung tâm Hợp tác Đào tạo Việt – Hàn. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 30/11, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ra mắt Trung tâm Hợp tác đào tạo Việt - Hàn (VKTCC), đặt tại Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao của thành phố. Đây là mô hình đào tạo nhằm thích nghi, phát triển và cung ứng nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, được thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với Viện Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KITECH), cùng sự tham gia của Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (CSID) và các doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc.

Trung tâm Hợp tác đào tạo Việt - Hàn hướng đến trở thành một trong những mô hình đào tạo có uy tín tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài Khu Công nghệ cao, qua đó đóng góp cho Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 và Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ vọng rằng Trung tâm VKTCC sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết và đa dạng về nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc của doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là hoạt động của nhà máy Samsung tại Khu Công nghệ cao. Hiệu quả từ hoạt động của Trung tâm sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, giúp chuẩn hóa năng lực chuyên môn của người lao động, từ đó tăng năng suất lao động và đóng góp nhiều hơn cho thành công của doanh nghiệp.

Theo định hướng phát triển, Trung tâm hợp tác đào tạo Việt - Hàn sẽ triển khai các hoạt động liên kết với đối tác Hàn Quốc để xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc; kết hợp đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa, chuyển đổi số và nhà máy sản xuất thông minh. Đây là những công nghệ nền tảng giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể thích ứng và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu trong xu thế phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngoài ra, Trung tâm sẽ tham gia tư vấn, hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc nhằm gia tăng năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam và dần thu hẹp khoảng cách khoa học - công nghệ giữa hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thông qua hoạt động đào tạo và tổ chức các chương trình đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động theo tiêu chuẩn Hàn Quốc./.

TTXVN/VNP

top