08/03/2018 09:41 GMT+7 print

Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải lập Văn phòng đại diện

Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2018/NĐ-CP, trong đó quy định rõ nguyên tắc hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. 

Nghị định quy định tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, bao gồm các tổ chức thuộc Chính phủ hoặc phi Chính phủ, các hội, hiệp hội (hoặc các hình thức khác tương đương), được thành lập theo pháp luật của nước nơi tổ chức đặt trụ sở, khi thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam phải thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam. 

Các tổ chức xúc tiến thương mại quy định trên không bao gồm thương nhân nước ngoài, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức hợp tác, nghiên cứu, cơ sở văn hóa giáo dục và các tổ chức nước ngoài được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện của mình trên một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài có điều lệ hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam. Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam. 

Văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và không được thành lập Văn phòng đại diện trực thuộc Văn phòng đại diện. Người đứng đầu và nhân sự của Văn phòng đại diện tại Việt Nam do tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tự xác định và phải được đăng ký với cơ quan cấp Giấy phép. 

Việc tuyển dụng và bổ nhiệm người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện tại Việt Nam phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam./.

TTXVN/VNP