11/05/2017 09:25 GMT+7 print

Tiếp tục các cuộc họp APEC về khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực


Các đại biểu đại diện các nền kinh tế APEC thảo luận bên lề diễn đàn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM 2) Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các cuộc họp liên quan, ngày 11/5, tại Hà Nội, các cuộc họp của các nhóm công tác, các tiểu ban của APEC tiếp tục diễn ra.

Trong ngày sẽ diễn ra các cuộc họp: Đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo (PPSTI) ; Họp tiểu nhóm về Đào tạo nguồn nhân lực, Sáng tạo và Kết nối; Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) - Hội thảo về hội nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành dịch vụ, thiết kế thời trang.

Đồng thời, Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Đối thoại Chính sách Thương mại (TPD) về Dịch vụ Môi trường bước vào ngày làm việc đầu tiên.

Đây là ngày thứ hai diễn ra cuộc họp của Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực (HRDWG) với các nội dung như: Hội thảo về thông tin thị trường lao động trong thời đại kỹ thuật số; Hội thảo về sức khỏe phụ nữ cho nền kinh tế khỏe mạnh; Hội thảo về Kế hoạch hành động của Chiến lược giáo dục APEC.

Bên cạnh đó, các cuộc họp của Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) - Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm (FSCF), Hội thảo về hiện đại hóa hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm; Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Cuộc họp kỹ thuật của Diễn đàn quản lý rượu; Đối thoại về công nghiệp ôtô lần thứ 26 (AD 26); Nhóm đặc trách về khai khoáng lần thứ 11 (MTF11) tiếp tục ngày làm việc thứ ba.

Hằng năm, APEC tổ chức khoảng 20 hoạt động lớn, nhỏ cùng gần 200 hoạt động. Hoạt động quan trọng nhất là Tuần lễ cấp cao, thường tổ chức vào cuối năm, bên cạnh đó là khoảng 8-12 Hội nghị Bộ trưởng về thương mại, tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ và kinh tế cùng một số chuyên ngành khác; Hội nghị quan chức cao cấp cùng các hội nghị, hội thảo của các Ủy ban, Nhóm công tác và các cơ chế cấp làm việc khác thuộc các kênh chính phủ, học giả và doanh nghiệp./.
 
TTXVN/VNP