29/10/2016 08:34 GMT+7 print

Chủ tịch nước trao tặng huân chương cho Học viện Kỹ thuật Quân sự


Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì lên cờ truyền thống của Học viện.
(Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Sáng 28/10, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (28/10/1966-28/10/2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, cùng những kết quả, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Học viện Kỹ thuật Quân sự đã giành được trong suốt chặng đường 50 năm qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua hơn 30 năm và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sự nghiệp xây dựng đất nước đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông còn diễn ra gay gắt. Các thế lực thù địch, phản động ra sức thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình,” thúc đẩy “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân nói chung và Học viện Kỹ thuật Quân sự nói riêng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị Học viện Kỹ thuật Quân sự tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiệu quả, sát thực tiễn và các hướng hiện đại hóa Quân đội, hội nhập hệ thống giáo dục quốc dân, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy-học tích cực, phát triển một số ngành học mới; triển khai thực hiện hệ thống bảo đảm chất lượng đào tạo của Học viện. Cùng với đó là việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bám sát và thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ của Chiến lược phát triển khoa học-công nghệ trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng đến năm 2020, tập trung vào các hướng hiện đại hóa quân đội. Tổ chức tốt mô hình “Đào tạo-Nghiên cứu khoa học-Chế thử-Sản xuất-Chuyển giao công nghệ.” Triển khai hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, chế tạo một số sản phẩm phục vụ yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của Quân đội và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước tin tưởng, với lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp tục giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.
 
TTXVN/VNP