23/05/2016 07:26 GMT+7 print

Ngày Hội của toàn dân đã thành công, cử tri làm tròn trách nhiệm

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 22/5 thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Đây là cuộc bầu cử lớn nhất từ trước tới nay với hơn 69 triệu cử tri tham gia lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất để bầu 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành; gần 25.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 124.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Đến 17 giờ ngày bầu cử 22/5, 95,84% cử tri cả nước từ miền xuôi đến vùng cao biên giới, từ thành phố tới các đảo tiền tiêu đã đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm và niềm tin gửi trọn vào lá phiếu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Cuộc bầu cử đã diễn ra với khí thế của ngày Hội, an toàn.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tạo nên một niềm tin vững chắc về đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước. Cuộc bầu cử cũng diễn ra theo đúng tinh thần của Hiến pháp 2013 và Luật Bầu cử 2015; bảo đảm Quốc hội là kết tinh của khối đại đoàn kết dân tộc, mở rộng dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Điều đó thể hiện cụ thể bằng số lượng đại biểu đại diện cho mọi thành phần, dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi; số lượng người tự ứng cử tăng lên, số đại biểu dân tộc thiểu số theo Luật định là 18%, số ứng cử là nữ chiếm 35%... Do đó, mỗi cử tri càng thêm tin tưởng, phấn khởi và trách nhiệm hơn khi cầm lá phiếu để lựa chọn các đại biểu nhân dân.

Trong ngày bầu cử, cử tri đã tới địa điểm bầu cử sớm nhất với tinh thần dân chủ, trách nhiệm công dân. Những cử tri có hoàn cảnh không thuận lợi thì hòm phiếu đã tới tận nơi. Cũng trong ngày bầu cử, không ít người đang bị tạm giam, tạm giữ, hoặc đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc đều được trực tiếp bỏ phiếu... điều đó thể hiện quyền con người đi cùng quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013.

Số lượng cử tri tham gia bầu cử là chỉ dấu của một cuộc bầu cử; thể hiện sự quan tâm và nguyện vọng của nhân dân vào Nhà nước. Cuộc bầu cử ngày 22/5/2016 đã chứng tỏ cử tri ở khắp mọi miền của Tổ quốc, không phân biệt thành phần xã hội, tôn giáo, đã được hưởng quyền lợi và làm tròn nghĩa vụ công dân, đặt trọn niềm tin và gửi gắm hy vọng vào các đại biểu nhân dân.

Có thể nói cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công. Ngày Hội của toàn dân đã vẹn tròn. Cử tri đã làm tròn trách nhiệm công dân và có quyền hy vọng./.
 
TTXVN/VNP