06/04/2016 07:25 GMT+7 print

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội


(Ảnh minh họa: Phương Hoa/TTXVN)
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, chiều 5/4, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại phiên họp sáng 5/4, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XIII. Xem xét bầu bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII. Xem xét bầu ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIII. Xem xét bầu ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII. Xem xét bầu bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niêu và nhi đồng của Quốc hội khóa XIII. Xem xét bầu bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã trình Quốc hội xem xét bầu ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ông Hà Ngọc Chiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XIII với 474 phiếu đồng ý

Ông Võ Trọng Việt được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII với 458 phiếu đồng ý

Ông Nguyễn Đức Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIII với 447 phiếu đồng ý

Bà Lê Thị Nga được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII với 414 phiếu đồng ý

Bà Nguyễn Thúy Anh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII với 334 phiếu đồng ý

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niêu và nhi đồng của Quốc hội khóa XIII với 296 phiếu đồng ý

Ông Hồ Đức Phớc được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước với 417 phiếu đồng ý.

Với 91,50% tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội đã tặng bó hoa tươi thắm tới Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước./.
 
TTXVN/VNP