03/04/2016 07:51 GMT+7 print

Tìm biện pháp tăng cường hợp tác tài chính khu vực ASEAN+3


Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 2/4, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 đã khai mạc tại thủ đô Vientiane (Lào).

Hội nghị sẽ thảo luận về các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác tài chính khu vực và trao đổi quan điểm về triển vọng kinh tế gần đây của khu vực và toàn cầu, cũng như phát triển của kinh tế vĩ mô giữa các nước ASEAN và nhóm 3 nước gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ đánh giá những kết quả đạt được trong việc tăng cường Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM).

CMIM ra đời với mục tiêu cung cấp các khoản tài chính nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các nước thành viên gặp khó khăn về cán cân thanh toán ngắn hạn đồng thời bổ sung cho các thỏa thuận tài chính hiện có.

Các vấn đề được thảo luận tại hội nghị này gồm triển vọng về khả năng nâng hạn mức cho vay trong khuôn khổ Sáng kiến Chieng Mai khi không có chương trình vay của IMF từ 30% lên 40%; đề ra những vấn đề nền tảng cần được sửa đổi trong khuôn khổ Thỏa thuận CMIM; những kịch bản để chạy thử các biện pháp nhằm đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động của CMIM.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan tới hoạt động của Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) nhằm tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của AMRO cũng như chất lượng các hoạt động giám sát của cơ quan này.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về việc ban hành một tầm nhìn chiến lược trung hạn cho AMRO; đánh giá hoạt động quản lý của Giám đốc AMRO và xem xét kế hoạch ngân sách hàng năm cho AMRO.

Hội nghị cũng sẽ đánh giá tiến triển của Sáng kiến các Thị trường Trái phiếu châu Á, vốn được thông qua năm 2003 với mục tiêu phát triển hiệu quả thị trường trái phiếu tại châu Á để huy động vốn nhằm sử dụng tốt hơn đầu tư tại khu vực.

Những vấn đề được thông qua tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 tại thủ đô Vientiane lần này sẽ được đệ trình để thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3, bên lề Hội nghị Thường niên ADB dưới sự chủ trì của Lào và Trung Quốc.

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Ngân hàng nhà nước ASEAN+3 tiếp theo sẽ được tổ chức Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng 11./.
 
TTXVN/VNP