Tin tức

Cuộc họp cấp Chủ tịch Ủy ban về phân giới, cắm mốc Việt Nam-Campuchia

Hai Thủ tướng chứng kiến Lễ ký Biên bản cuộc họp giữa Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Từ 29-31/3, tại Thủ đô Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp cấp Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia. 

Phía Việt Nam do ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn; Phía Campuchia do ông Var Kim Hong, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới làm Trưởng đoàn. 

Tại cuộc họp, hai bên khẳng định quyết tâm và nỗ lực cao nhất hoàn thành pháp lý hóa 84% thành quả phân giới cắm mốc đã đạt được trong năm 2018 theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cao cấp hai nước.

Trên tinh thần đó, hai bên đã kiểm điểm tình hình triển khai công tác phân giới, cắm mốc trong thời gian qua; khẳng định những kết quả đạt được và nhất trí đề ra phương hướng, kế hoạch, lộ trình, biện pháp phối hợp triển khai công tác này trong thời gian tới. 

Hai bên cũng đạt được thỏa thuận quan trọng về việc xây dựng các văn kiện pháp lý ghi nhận 84% thành quả phân giới cắm mốc đã đạt được. 

Chiều 31/3, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia, hai đồng Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia đã ký Biên bản cuộc họp./. 

TTXVN/VNP

top