Tin tức

Bộ trưởng Lào nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam

Ngày 7/12, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đến thăm, làm việc và nói chuyện với các cán bộ, sinh viên Học viện Ngoại giao về chủ đề “70 năm Ngoại giao Lào và 55 năm quan hệ Lào-Việt Nam."

Nói chuyện với cán bộ, sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam về nền ngoại giao Lào và mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith nhấn mạnh hai dân tộc Việt-Lào đã có mối quan hệ gắn bó lâu đời, với sự tương đồng về văn hóa, tập quán và các giá trị truyền thống. 

Tình cảm gần gũi Việt-Lào càng trở nên khăng khít, bền chặt hơn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhờ sự vun đắp của các lãnh tụ hai nước: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong.

Những năm qua, cả hai nước Việt-Lào tích cực ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng đất nước và đạt những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, cùng nhau có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng quốc tế. 

Cũng theo Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, quan hệ song phương Việt-Lào phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực: chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, văn hóa-giáo dục. 

Đề cập đến vai trò của thế hệ trẻ trong việc góp phần tăng cường và phát triển quan hệ đặc biệt giữa hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho rằng quan hệ hai nước không ngừng được tăng cường, củng cố, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Vì vậy, trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước là kế thừa, gìn giữ, phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Do đó, thế hệ trẻ hai nước cần phải hiểu, tôn trọng và thấm nhuần về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. 

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã trả lời một số câu hỏi của sinh viên về mối quan hệ hai nước Việt Nam-Lào; biện pháp tăng cường thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới; những đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc; nhấn mạnh giá trị cao quý của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.../. 

TTXVN/VNP

top