21/08/2015 07:25 GMT+7 Email Print Like 0

Phó Thủ tướng: Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN),
“Bước sang giai đoạn mới, chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam sẽ được đẩy mạnh hơn nữa. Việt Nam sẽ nỗ lực đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, phát triển quan hệ với các đối tác chủ chốt và các nước bạn bè truyền thống.”

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội thảo khoa học “Ngoại giao Việt Nam: 70 năm truyền thống và định hướng tương lai” diễn ra sáng nay (20/8) tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Trong ngoại giao đa phương, Việt  Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò thành viên chủ động và có trách nhiệm của ASEAN, đồng thời tham gia tích cực hơn nữa vào các cơ chế đa phương khác, trước hết là Liên hợp quốc.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ngay sau thành công của Cách mạng tháng Tám, cùng với sự ra đời của Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ Ngoại giao đã chính thức được thành lập vào ngày 28/8/1945.

Từ đó đến nay, ngoại giao Việt Nam được xây dựng trên nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh tinh thần “làm bạn với các nước, không gây thù oán với ai.”

“Nội dung cốt lõi của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là tinh thần yêu chuộng hòa bình, đoàn kết với bạn bè quốc tế. Nhờ đó, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế qua các giai đoạn: trong đấu tranh giành độc lập cũng như trong việc huy động nguồn lực cho việc tái thiết đất nước và bảo vệ chủ quyền,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam bày tỏ, chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ to lớn của các nước bạn bè gần xa; của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào không liên kết; của các lực lượng tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới, cũng như của phong trào đấu tranh phản chiến tại nhiều nước trên thế giới yêu cầu chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội theo đường lối Đổi mới, tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định thông qua chủ trương đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập quốc tế.

“Gần 30 năm qua, chính sách ngoại giao đổi mới của Việt Nam được triển khai nhất quán: là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tinh thần đó vừa khẳng định quyết tâm phát huy giá trị truyền thống vừa xuất phát từ mong muốn của ngoại giao Việt Nam - muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới,” Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định.

Cụ thể, với sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng quan hệ đối ngoại. Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 185 nước trên toàn thế giới; trong đó có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 2 nước, quan hệ đối tác chiến lược với 13 nước, quan hệ đối tác toàn diện với 11 nước.

Trong quan hệ chính trị, ngoại giao với các đối tác, mức độ hiểu biết và sự tin cậy lẫn nhau ngày càng được nâng cao. Quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư không ngừng phát triển nhanh chóng với 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam cũng tham gia ngày càng chủ động, sâu rộng vào quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. Việt Nam hiện là thành viên chính thức của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực.

“Quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ là những nguồn lực quan trọng đưa nền kinh tế-xã hội của Việt Nam không ngừng phát triển. Từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã thực hiện thành công công cuộc Đổi mới trong nước và mở rộng quan hệ đối ngoại. Liên hợp quốc đã ghi nhận những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được về xóa đói giảm nghèo và thực hiện nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ,” Phó Thủ tướng phát biểu./.
 

TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA