17/02/2016 07:06 GMT+7 Email Print Like 0

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chiều 16/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.

Về tình hình công tác của Ban Kinh tế Trung ương trong năm qua, ​ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lớn thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội, trong năm 2015, Ban Kinh tế Trung ương đã bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động bám sát thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội của đất nước và tình hình thế giới, khu vực để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2015.

Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành các nội dung công tác, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Trong năm 2016, Ban Kinh tế Trung ương xác định triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như về tổ chức hoạt động của Ban; tập trung nghiên cứu mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được từ khi tái lập đến nay.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Kinh tế Trung ương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác chuyên môn một cách hiệu quả, tập trung cho ý kiến, phản biện các đề án lớn, phối hợp chặt chẽ với các chương trình của Chính phủ, nghiên cứu để đưa các ý tưởng, chính sách, các mô hình kinh tế ra thực tiễn đời sống xã hội; xác lập ưu tiên mũi nhọn, phát triển tiềm năng thế mạnh của quốc gia, từ đó phân bổ nguồn lực hợp lý, đổi mới, sáng tạo và nâng cao hiệu quả năng suất, thu nhập cao cho người lao động.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng với sự đồng lòng và quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, Ban Kinh tế Trung ương sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực kinh tế-xã hội./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA