28/10/2015 07:33 GMT+7 Email Print Like 0

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ông Khamphansin Malavong. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Khamphan Simmalavong, Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình và Đoàn kết làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại nước ta từ ngày 26-30/10/2015.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn xác định mối quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt, là tài sản vô giá cần gìn giữ cho muôn đời sau, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng và Nhà nước Lào tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn.

Đánh giá cao các hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian qua, trong đó phải kể đến sự hợp tác chặt chẽ và đoàn kết giữa hai Ủy ban Hòa Bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để các tổ chức nhân dân Việt Nam có các hoạt động hợp tác, hỗ trợ với các bạn Lào nhằm tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước Lào-Việt nói riêng và hai nước anh em Lào-Việt nói chung.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Khamphan Simmalavong bày tỏ cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dành thời gian tiếp đoàn, chúc mừng những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào cho biết, kết quả hội đàm của hai Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào đã thành công và góp phần tăng cường quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Nội dung hội đàm đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, trong đó có việc thực hiện các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai Ủy ban trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào mong muốn Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào tiếp tục trao đổi hợp tác thu được kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ truyền thống đặc biệt Lào-Việt Nam./.Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Khamphan Simmalavong, Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình và Đoàn kết làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại nước ta từ ngày 26-30/10/2015.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn xác định mối quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt, là tài sản vô giá cần gìn giữ cho muôn đời sau, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng và Nhà nước Lào tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn.

Đánh giá cao các hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian qua, trong đó phải kể đến sự hợp tác chặt chẽ và đoàn kết giữa hai Ủy ban Hòa Bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để các tổ chức nhân dân Việt Nam có các hoạt động hợp tác, hỗ trợ với các bạn Lào nhằm tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước Lào-Việt nói riêng và hai nước anh em Lào-Việt nói chung.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Khamphan Simmalavong bày tỏ cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dành thời gian tiếp đoàn, chúc mừng những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào cho biết, kết quả hội đàm của hai Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào đã thành công và góp phần tăng cường quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Nội dung hội đàm đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, trong đó có việc thực hiện các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai Ủy ban trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào mong muốn Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào tiếp tục trao đổi hợp tác thu được kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ truyền thống đặc biệt Lào-Việt Nam./.
 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA