21/10/2016 09:37 GMT+7 Email Print Like 0

Phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội tại Việt Nam, Lào, Campuchia


Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Ngày 19/10 tại thủ đô Vientiane, Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào đã tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ 5 về khoa học xã hội với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ở Lào, Việt Nam và Campuchia.”

Đây là hội thảo quốc tế được tổ chức luân phiên hàng năm giữa ba Viện Hàn lâm của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tham dự Hội thảo có giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS); giáo sư-tiến sỹ Soukkongseng Saiyaleuth, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào; viện sỹ-tiến sỹ Khlot Thyda, Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia; giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; giáo sư-tiến sỹ Kikeo Kaikhamphithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học quốc gia Lào; phó giáo sư-tiến sỹ Thongsalit Mangnomek, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Lào; cùng đông đảo các nhà quản lý, các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm của ba nước và nhiều khách mời đến từ các tổ chức quốc tế.

Hội thảo đã tập trung thảo luận về vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội tại Lào, Việt Nam và Campuchia; kinh nghiệm, phương hướng, hình thức và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phương hướng hợp tác về phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội tại Lào, Việt Nam và Campuchia. Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, nhiều đề xuất ý tưởng có giá trị nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội của ba nước.

Tại cuộc hội thảo, các nhà khoa học cho rằng trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày một sâu rộng hiện nay, khoa học xã hội cần nghiên cứu, phát hiện và đánh giá tác động của quá trình hội nhập quốc tế và khu vực hiện nay đối với phát triển xã hội ở mỗi nước; nghiên cứu, phát hiện và dự đoán tác động của các xu hướng toàn cầu trong những thập niên tới đối với phát triển xã hội ở mỗi nước; nghiên cứu, đánh giá các phương thức hợp tác mà quá trình hội nhập quốc tế đem lại để đóng góp vào phát triển xã hội ở trong nước, khu vực và quốc tế.

Hội thảo cũng đề ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội ba nước trong thời gian tới gồm tăng cường đổi mới nhận thức về phát triển nhân lực khoa học xã hội, đổi mới căn bản quản lý nhà nước về phát triển nhân lực khoa học xã hội; tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm phát triển nhân lực khoa học xã hội; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục về khoa học xã hội; đẩy mạnh việc đào tạo nhân lực khoa học xã hội cho các vùng, miền và các nhóm đặc thù, phát triển và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc của cộng đồng các dân tộc ba nước; đổi mới chính sách sử dụng nhân lực khoa học xã hội; xây dựng và thực hiện chính sách trọng dụng và phát huy nhân tài khoa học xã hội; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nhân lực khoa học xã hội đến năm 2020, tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực khoa học xã hội.

Về phương hướng hợp tác phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội trong thời gian tới, các nhà khoa học cho rằng ba Viện Hàn lâm cần hợp tác trong triển khai nghiên cứu, tập trung vào những vấn đề mà cả ba quốc gia cùng quan tâm và những vấn đề liên quan đến đời sống người dân ở các tỉnh giáp ranh của Việt Nam, Lào và Campuchia; hợp tác thông qua tổ chức các hội thảo khoa học, mở rộng sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý ở ngoài ba Viện Hàn lâm; hợp tác thông qua đào tạo sau đại học, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn tập trung; hợp tác thông qua dịch và xuất bản những công trình, tư liệu có giá trị tham khảo chung cho cả ba nước, trao đổi xuất bản phẩm và tư liệu ở cấp Viện Hàn lâm và các viện trực thuộc; đổi mới hình thức hợp tác phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội, các hoạt động giao lưu của thanh niên nhằm hướng tới việc chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu mà ba cơ quan cùng quan tâm, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào và Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia.

Phát biểu bế mạc hội thảo, giáo sư-tiến sỹ Soukkongseng Saingaleuth đánh giá cao kết quả đạt được tại Hội thảo, khẳng định các nhà khoa học đã tham dự hội thảo với các bài tham luận, ý kiến phát biểu với trách nhiệm và mang tính xây dựng cao; nhấn mạnh chủ đề hội thảo khoa học thường niên lần thứ 6 tổ chức tại Campuchia vào năm 2017 sẽ tập trung vào quan hệ lịch sử văn hóa vùng biên giới ba nước./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA