07/05/2014 10:30 GMT+7 Email Print Like 0

Nhiều tài liệu lần đầu công bố về chiến dịch Điện Biên Phủ

Bộ đội kéo pháo vào trận địa. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tiến sỹ Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết các trung tâm Lưu trữ quốc gia đang bảo quản khối tài liệu liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chứa đựng nguồn thông tin phong phú, có độ tin cậy cao.

Đa số tài liệu này đều thuộc diện khai thác, sử dụng rộng rãi. Do đó, các nhà nghiên cứu, công chúng quan tâm đều có thể đến các Trung tâm Lưu trữ quốc gia ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để khai thác.

Đây là nguồn sử liệu quan trọng giúp cho các nhà nghiên cứu nhìn nhận và đánh giá đúng đắn về sự kiện Điện Biên Phủ trong quá khứ, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề khi nghiên cứu, rút ra những kinh nghiệm thiết thực và bổ ích cho thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào và tự tôn dân tộc.

Khối tài liệu này bao gồm 50 hồ sơ hành chính chủ yếu bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, gần 100 bản đồ và hơn 200 bức ảnh.

Những tài liệu này được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm lưu trữ quốc gia. Một số tài liệu được sưu tầm ở trong và ngoài nước.

Đặc biệt, mới đây nhất, Cục Văn thư và Lưu trữ sưu tầm tại Pháp một đĩa phim về hoạt động của quân đội Pháp tại cứ điểm Điện Biên Phủ năm 1954 dài 20 phút.

Nguồn sử liệu này phản ánh chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, tình hình chiến sự tại Điện Biên Phủ, công tác dân công, huy động nhân lực, vật lực cho chiến dịch, cũng như công tác tuyên truyền về thắng lợi của quân dân ta, động viên, khen thưởng quân dân tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thời gian tới, Trung tâm Lưu trữ quốc gia vừa chú trọng sưu tầm tài liệu liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ ở nước ngoài, vừa tăng cường số hóa khối tài liệu này để phục vụ công chúng khai thác, sử dụng qua mạng Internet./.
(TTXVN/VNP)
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA