23/01/2016 08:48 GMT+7 Email Print Like 0

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp Đặc phái viên Tổng Bí thư

Đồng chí Hoàng Bình Quân đang trao lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đồng chí Bounnhang Volachith, tân Tổng Bí thư Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chiều ngày 22/1, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounnhang Volachith đã tiếp thân mật đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Đặc phái viên Hoàng Bình Quân bày tỏ vinh dự được cử làm Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào, trân trọng chuyển Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Bounnhang Volachith được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa X.

Đồng chí Hoàng Bình Quân chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giành được qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Bounnhang Volachith làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Ông Hoàng Bình Quân khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu sáng lập và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, một trong những nhân tố hết sức quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thể hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cử Đặc phái viên sang chúc mừng thành công Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chuyển Thư chúc mừng tới cá nhân đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tình cảm đồng chí, anh em thân thiết Lào-Việt Nam​.

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith đã thông báo khái quát về kết quả Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Cùng ngày, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone cũng đã tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc tiếp, ​nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đánh giá cao về ý nghĩa của việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên sang chúc mừng thành công Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thể hiện truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng.

Ông bày tỏ cảm ơn và trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam; chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII; bày tỏ vui mừng và tin tưởng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới; khẳng định Đảng, Nhà nước Lào sẽ luôn coi trọng việc giáo dục và truyền tiếp để các thế hệ mai sau giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam như giữ gìn chính con ngươi của mắt mình./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA