18/02/2017 10:24 GMT+7 Email Print Like 0

Khoa học – công nghệ phải là một động lực phát triển kinh tế của TP

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 17/2, đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Khoa học - Công nghệ (KHCN) TP về 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X; về cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KHCN TPHCM Nguyễn Việt Dũng cho biết, thời gian qua Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X, trong đó có mục tiêu phát triển mạnh mẽ khoa KHCN và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển kinh tế tri thức. Riêng năm 2016, kinh phí cho KHCN và đổi mới sáng tạo của TP là 1.137 tỷ đồng. Sở đã hỗ trợ việc hình thành và hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp TPHCM, trong đó đã hỗ trợ kết nối 340 dự án khởi nghiệp.

Sở KHCN TP đã xây dựng kế hoạch phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo cho TP trong 5 năm tới với các chính sách cụ thể, mục tiêu rõ ràng, trong đó nền tảng là chính sách của Nhà nước, hạ tầng, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu và phát triển, liên kết, hỗ trợ, môi trường thử nghiệm, môi trường ươm tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, hình thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp dẫn dắt. Sở KHCN đã tham mưu TP tập trung đầu tư vể KHCN cho 5 lĩnh vực gồm 4 ngành công nghiệp trọng điểm của TP (chế biến lương thực thực phẩm, hóa dược - cao su, điện và cơ khí chế tạo) và quản lý - phát triển đô thị để giải quyết các vấn đề nóng của TP.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là 97% doanh nghiệp của TP là nhỏ và siêu nhỏ, trong khi đó muốn ứng dụng KHCN năng lực tài chính, năng lực phải đủ. Trên thực tế, doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm đến đầu tư cho KHCN; hoạt động kết nối khu vực doanh nghiệp và viện – trường còn yếu; cơ chế, chính sách chưa đủ mạnh để phát huy nguồn lực KHCN.

Đại diện Sở KHCN đề xuất, TP tăng cường phân cấp quản lý, để Sở chủ động thực hiện nhiệm vụ và giảm các thủ tục hành chính. Trong tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động, không phân biệt là người có hộ khẩu TP hay không. Bên cạnh đó, TP cần tăng quyền chủ động cho các cơ quan KHCN trong việc cử cán bộ, công chức đi nước ngoài tham dự các khóa học ngắn hạn, các lớp tập huấn, hoạt động chuyển giao công nghệ; đồng thời thực hiện thủ tục quyết toán đối với mua sản phẩm KHCN, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng trong thực hiện nhiệm vụ KHCN trên cơ sở giá trị dự toán được phê duyệt mà không thực hiện thẩm tra nội dung, chứng từ chi. Để tiếp nhận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, một trong những biện pháp quan trọng là TP cần tiếp tục xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu – phát triển.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đánh giá cao những đóng góp của Sở KHCN cho sự phát triển của TP và Đảng ủy Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tuy nhiên, KHCN của TP hiện chưa thực sự trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế - xã hội TP phát triển và chưa đủ mạnh; cơ chế tài chính khuyến khích các nhà khoa học đầu tư cho hoạt động nghiên cứu chưa thật sự cởi mở; chưa có nhà khoa học đầu ngành ở một số lĩnh vực trọng điểm…

Sở KHCN cần phải đi trước và thể hiện được vai trò trong thực hiện các chương trình đột phá của TP; phải thật sự là "tư lệnh" về lĩnh vực KHCN, là đầu mối của TP về lĩnh vực này. Đảng ủy Sở KHCN TP phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH Trung ương Đảng về phát triển KHCN; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế về KHCN đã được Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X chỉ rõ.

Về những kiến nghị của Đảng ủy Sở KHCN TP, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu Sở Tài chính TP là đầu mối xem xét, kiến nghị với Trung ương để tháo gỡ những khó khăn về cơ chế tài chính trong hoạt động KHCN, tạo điều kiện để các nhà khoa học đầu tư cho công tác nghiên cứu, không để các cơ chế chính sách tài chính cản trở sự phát triển KHCN. Các cơ quan chức của TP cần xem xét tháo gỡ khó khăn về việc tuyển dụng nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành KHCN và tạo điều kiện cho các nhà khoa học đi nước ngoài học tập để tiếp nhận thành tựu mới của thế giới. Đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng đề án để TP sẵn sàng đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tranh thủ các thành tựu mới của KHCN để vươn lên.

Riêng đối với hoạt động đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp, Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan phải đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện đổi mới KHCN trong sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: Thanhuytphcm.vn
 

CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA