03/02/2020 16:34 GMT+7 Email Print Like 0

Khai mạc trưng bày “90 năm Đảng cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử”

Khách tham quan trưng bày trong sáng khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)” đã khai mạc sáng 3/2 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Hà Nội.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Cường cho biết: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là mốc son có dấu ấn đặc biệt quan trọng, thay đổi vận mệnh của quốc gia, dân tộc, đất  nước Việt Nam. Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh trong trưng bày được Bảo tàng Lịch sử quốc gia lựa chọn kĩ lưỡng, góp phần mang đến cho công chúng món quà đầu xuân năm mới, từ đó công chúng hiểu rõ hơn những mốc son mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh, giành thắng lợi…

Các tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được trưng bày theo 3 phần. Đầu tiên là nội dung “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930”, tiếp đó là “Những mốc son lịch sử (1930 - 2020)” và “Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh”.

Trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)” giới thiệu đến công chúng nhiều hiện vật gốc, có giá trị lịch sử. Trong đó có một số hiện vật quý hiếm như: Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012; kỷ vật của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng; sưu tập báo chí, truyền đơn của Đảng trước ngày 2/9/1945.

Bên cạnh đó là sưu tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhóm hiện vật của nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng trước năm 1945; các loại báo chí, truyền đơn góp phần vào việc tuyên truyền, cổ động các chiến sỹ cách mạng và quần chúng chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc…

Thông qua trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)”, Ban tổ chức mong muốn công chúng tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc thêm về lịch sử ra đời, phát triển, vai trò lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành quả mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong 90 năm qua...

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo. Suốt 90 năm qua, Đảng ta không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, xứng đáng là chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, hạt nhân lãnh đạo toàn dân chiến đấu, chiến thắng, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa “con thuyền cách mạng” Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước 1946 - 1975; thắng lợi của công cuộc đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Những thắng lợi trên có ý nghĩa lịch sử và thời đại, bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo của Đảng, trước hết là việc hoạch định cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo và có tính hiện thực cao; sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và giàu mạnh...

Trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)” mở cửa đến giữa tháng 4/2020./.

TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA