04/10/2016 11:00 GMT+7 Email Print Like 0

Khai mạc Phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.
(Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN)
Sáng 3/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc Phiên họp thứ tư.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Phiên họp thứ tư được tổ chức hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-6/10; đợt 2 từ ngày 17/10 đến sáng 18/10.

Chiều 18/10 và ngày 19/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chuẩn bị những nội dung hoàn tất cho việc khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV dự kiến vào ngày 20/10.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phiên họp thứ tư tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Thứ nhất là cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV.

Thứ hai là cho ý kiến về hai dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, gồm: Luật Quy hoạch sửa đổi (cho ý kiến lần thứ hai) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Thứ ba là cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, trong đó chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017; Kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và mục tiêu định hướng huy động sử dụng vốn vay, quản lý nợ công 2016-2020.

Thứ tư là cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước.

Thứ năm là cho ý kiến về các báo cáo giám sát. Báo cáo giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của Quốc hội năm 2016; Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thứ sáu, nghe Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2016.

Thứ bảy, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề Hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học-công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

Thứ tám, cho ý kiến về hai dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; trong đó ban hành quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội. Văn bản thứ hai là quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chủ tịch nước.

Thứ chín, tiến hành phê chuẩn nhân sự Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã điều hành phiên họp buổi sáng.

Chiều 3/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự./.
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA