31/12/2015 15:00 GMT+7 Email Print Like 0

Họp báo Tư pháp quý IV năm 2015

Quang cảnh buổi họp báo.
Sáng 31/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo về công tác Tư pháp quý IV năm 2015.

Tại buổi họp báo, ông Trần Tiến Dũng - Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, trong quý IV và năm 2015, Bộ Tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Năm 2015, các Bộ, cơ quan đã tích cực tham mưu giúp Chính phủ chủ trì, phối hợp xây dựng, chỉnh lý, trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 27 dự án luật; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 1001 văn bản, trong đó đã ban hành 111 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực. Bộ Tư pháp đã trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 38 văn bản, hoàn thanh 09/09 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, đạt tỷ lệ 100%. Tính chung trong cả năm 2015, Bộ Tư pháp đã tiến hành thẩm định 528 Thủ tục hành chính (TTHC) tại 72 dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), trong đó kiến nghị không quy định 114 thủ tục, sử đổi 392 TTHC không cần thiết, không hợp lý, chiếm 95,8% số TTHC quy định tại văn bản; tham gia ý kiến đối với 796 TTHC tại 125 dự thảo VBQPPL, trong đó đề nghị không quy định 121 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 464 thủ tục, chiếm 73,5% số TTHC quy định trong dự thảo.

Cũng trong năm 2015, Bộ Tư pháp đã cấp 982 Chứng chỉ hành nghề luật sư, 32 Giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài, 08 Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. Ước tính năm 2015 các luật sư tham gia 211.153 việc; các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng được 4.497.971 hợp đồng, giao dịch; cả nước đã thực hiện được 134.771 vụ việc giám định, trong đó có 101.071 vụ việc đã trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Trong buổi họp báo, Bộ Tư pháp đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp Việt Nam năm 2015: Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất; Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội thông qua bộ luật dân sự sửa đổi, bước đột phá trong tư duy pháp lý về đổi mới hoàn thiện cơ chế quan hệ dân sự trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Bộ luật hình sự sửa đổi, công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong phòng chống tội phạm; Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất với nhiều nội dung đổi mới quan trọng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Văn bản quy phạm pháp luật được vận hành chính thức; Bước chuyển căn bản về nhận thức, đánh dấu sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với đội ngũ luật sư trong việc sứ mệnh bảo vệ công lý; Tổ chức thí điểm thành công chế định thừa phát lại được Quốc hội cho phép chính thức thực hiện; 5 năm chuyển biến bền vững cơ bản công tác thi hành án dân sự; Giải pháp kiềng ba chân và việc thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch Tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký phiếu lý lịch trực tuyến./.

Tin, ảnh: Ngân Hà
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA