16/10/2015 16:26 GMT+7 Email Print Like 0

Họp báo công tác tư pháp quý III năm 2015

Quang cảnh buổi họp báo.
Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo thông báo về kết quả công tác Tư pháp Quý II và phương hướng nhiệm vụ công tác Tư pháp Quý III năm 2015.

Tại buổi họp báo, ông Trần Tiến Dũng- Chánh văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, trong Qúy III năm 2015, Bộ Tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Bộ đã trình Chính phủ 14 dự án luật, pháp lệnh trong đó có 3 luật và 1 pháp lệnh do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ đã tham gia ý kiến, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ 88/103 TTHC tại 26 dự thảo văn bản, trong 23 dự thảo văn bản thẩm định có TTHC đã đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ 63/67 TTHC. Kết quả công tác THADS năm 2015: về việc số giải quyết trong số có điều kiện giải quyết là 533.985 việc, đạt tỷ lệ 89,09%, vượt 1,08% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao;  về tiền đã giải quyết xong trong số có điều kiện giải quyết là 42819.191.766 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 76%.

Về công tác quốc tịch Bộ đã trình Chủ tịch nước giải quyết 1555 hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, 2 hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam, 2 hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam và trả lời 799 trường hợp tra cứu, xác mình quốc tịch. Về công tác nuôi con nuôi, Bộ Tư pháp đã giải quyết được 176 trường hợp người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Về công tác lý lịch tư pháp, đã nhận được khoảng 98.000 thông tin lý lịch tư pháp, tiếp nhận kiểm tra và phân loại được khoảng 78.000 thông tin, tạo lập và cập nhật hơn 55.000 thông tin lý lịch tư pháp vào cơ sở dữ liệu lý lịch điện tử, lưu 3975 hồ sơ bằng văn bản giấy. Trong năm 2015, số tiền nhà nước phải bồi thường trong các quyết định giải quyết bồi thường, bản án, quyết định về giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật là 16.437.768 nghìn đồng. Ngoài ra, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 21 vụ án dân sự về bồi thường nhà nước, giải quyết xong 14 vụ việc với số tiền 26.098.663 nghìn đồng.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Tư pháp tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp với một số nhiệm vụ chính sau: Đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì, soạn thảo phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Qúy IV năm 2015. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tập trung rà soát các quy định của pháp luật trong nước để đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với các quy định của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP). Tổ chức thành công Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và tổng kết, trao giải cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; triển khai việc tổ chức tổng kết công tác Tư pháp năm 2015 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015.../.

Tin, ảnh: Ngân Hà
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA