17/03/2016 19:04 GMT+7 Email Print Like 0

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV


Các đại biểu tại Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lai Châu. (Ảnh : Công Hải/TTXVN)
Ngày 16/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Hà Giang, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh gồm 10 người, trong đó 9 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách sơ bộ 112 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại tỉnh Lai Châu, sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 9 người, trong đó một người tự ứng cử và 8 người thuộc các cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử.

100% số người ứng cử là người dân tộc thiểu số; nữ chiếm 22%; trẻ chiếm 44,4%; ngoài đảng chiếm 22,2%; tái cử chiếm 22%; trình độ đại học chiếm 77,8%...

Danh sách 86 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021, đều được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu; trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 39,5%; dân tộc thiểu số 75,6%; trẻ tuổi 29,1%; ngoài Đảng 9,3%.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức, các địa biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV; nghe báo cáo tình hình và kết quả giới thiệu những người ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổng hợp ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ra ứng cử và báo cáo tình hình người tự ứng cử...

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại thành phố Hải Phòng gồm 14 người, trong đó 12 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 2 người tự ứng cử; cơ cấu như sau: đại biểu nữ chiếm 36%; đại biểu trẻ chiếm 29%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 21%.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận tổ chức, 100% đại biểu đã thống nhất danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; danh sách 94 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã được đa số cử tri của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tín nhiệm, giới thiệu.

Tiếp theo, từ ngày 20/3-12/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của người được giới thiệu ứng cử theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Tại Bình Dương, sau khi xem xét biên bản các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, 12/12 người được giới thiệu đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm; đúng quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần số lượng theo phân bổ.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội lần thứ XIV; danh sách 116 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đạt yêu cầu về cơ cấu: đại biểu ngoài Đảng chiếm 12,1%; đại biểu nữ 38,8%; đại biểu trẻ 13,38%; đại biểu tôn giáo 1,7%; đại biểu dân tộc thiểu số 0,86%; đại biểu tái cử 46%./.
 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA