23/03/2017 09:58 GMT+7 Email Print Like 0

Điện mừng kỷ niệm 62 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào


Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2017), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nội dung bức điện có đoạn viết:

62 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đặc biệt, qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân Lào đã giành được những thành tựu to lớn, trên tất cả các lĩnh vực, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân Lào và uy tín, vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên trường quốc tế, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Lào; góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành quả mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em đã giành được sau 30 năm đổi mới và hơn một năm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào và tin tưởng vững chắc rằng, tiếp tục truyền thống và phát huy những thành tựu đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; xây dựng thành công một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới bà Sounthone Sayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương cũng đã đến chúc mừng Đại sứ quán nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA