14/12/2015 07:19 GMT+7 Email Print Like 0

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa chúc mừng các đại biểu dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II năm 2015. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN )
364 tài năng trẻ tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đã tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II năm 2015 với chủ đề "Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước," tổ chức ngày 13/12, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; trong đó có tài năng trẻ, là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong suốt thời gian qua.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tạo nền tảng để Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Đảng luôn xác định “con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển” và thường xuyên quan tâm đến vấn đề bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người; trong đó có nội dung quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy nhân tài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Đoàn, từ đó tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác tài năng trẻ trong kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập sâu rộng quốc tế. Đoàn cần tiếp tục đổi mới công tác tài năng trẻ nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi phát hiện, cổ vũ, phát huy, trọng dụng tài năng trẻ nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong học tập, lao động, công tác.

Bên cạnh đó đa dạng hóa các hình thức mở rộng mặt trận tập hợp, kết nối, tôn vinh và phát huy tài năng trẻ trong công tác Đoàn và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tích cực tham mưu cơ chế, chính sách về tài năng trẻ, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Chiến lược quốc gia về tài năng trẻ Việt Nam; tham mưu chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng tài năng trẻ; xây dựng Đề án phát triển Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2016-2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và nhân dân luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đánh giá đúng đắn vai trò và khả năng cách mạng to lớn của thanh niên. Trong đó, tài năng trẻ là niềm tự hào của dân tộc, là vốn quý, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Do vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và toàn xã hội và từng gia đình cần luôn quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện tài năng trẻ Việt Nam rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước yêu cầu mới của đất nước trong hội nhập quốc tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn thế hệ trẻ với trách nhiệm trước Tổ quốc, gia đình, bản thân; với nhiệt huyết của trái tim cháy bỏng, khát vọng muốn cống hiến cho đất nước, cho đồng bào; với trí tuệ và ý chí kiên cường của thế hệ trẻ Việt Nam và được sự dìu dắt của các thế hệ đi trước hãy tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khiêm tốn học hỏi, tu dưỡng rèn luyện không ngừng để trở thành những công dân có ích cho xã hội; nỗ lực học tập, lao động, công tác, lập nhiều thành tích hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của đất nước.

Đại diện cho 364 tài năng trẻ tiêu biểu, em Vũ Thanh Trung Nam, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam đã đọc thông điệp của Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II với nội dung: Để có thể trở thành “hiền tài,” bồi đắp “nguyên khí quốc gia,” tài năng trẻ quyết tâm: "Sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành những hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam./.

TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA