19/04/2016 07:28 GMT+7 Email Print Like 0

Đại hội Đảng VII Cuba tìm kiếm định nghĩa mô hình kinh tế-xã hội

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, trong 2 ngày 16 và 17/4, gần 400 đại biểu và khách mời tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cuba đã tham gia phiên thảo luận về Định nghĩa Mô hình kinh tế-xã hội, xã hội chủ nghĩa của Cuba.

Đây được coi là nội dung có tính lý luận nhất trong số các chủ đề thảo luận của Đại hội lần này và là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Cuba tìm kiếm một định nghĩa chính xác cho mô hình phát triển kinh tế-xã hội mà mình theo đuổi.

Dự kiến sau khi được thảo luận, “bản hướng dẫn lý luận” này – như lời nhận định của Bí thư thứ nhất Raúl Castro, sẽ được tiếp tục thảo luận tại tất cả các cấp cơ sơ của Đảng, trong Đoàn Thanh niên Cộng sản, các tổ chức chính trị-xã hội và quần chúng khác, trước khi trình Quốc hội thông qua.

Những đề tài tập trung nhiều mối quan tâm và đề xuất của các đại biểu nhất trong phiên họp nhóm này là sở hữu tư nhân; quan hệ giữa kế hoạch hóa và thị trường; bảo vệ và phát triển các thành quả xã hội của cách mạng, đồng thời với việc giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới chất lược dịch vụ phục vụ nhân dân; tình trạng di cư và tác động tiêu cực tới nguồn nhân lực của Cuba và mối liên quan của hiện tượng này với điều kiện làm việc, lương bổng, hưu trí và trợ cấp.

Các đề tài khác cũng nhận được thảo luận sôi nổi gồm có nâng cao đóng góp của ngành du lịch cho đất nước; người lao động và quần chúng nhân dân nói chung có vai trò lớn hơn trong quá trình đưa ra quyết định; đảm bảo sự phát triển của các phương tiện truyền thông; củng cố vai trò của thanh niên; đẩy mạnh công tác chính trị-tưởng và giáo dục bồi dưỡng cán bộ và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, các hành vi phạm tôi và vô kỷ luật trong xã hội.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu cũng sẽ thảo luận Kế hoạch phát triển tới năm 2030, đánh giá việc triển khai các Chủ trương được Đại hội VI thông qua và cập nhật các đường lối này cho 5 năm tới, đồng thời tổng kết tình hình thực hiện các Mục tiêu công tác Đảng.

Trong hai ngày cuối, các đại biểu sẽ bầu Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Cuba khóa mới và dự lễ bế mạc vào ngày 19/4./.

 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA