26/08/2016 09:05 GMT+7 Email Print Like 0

Chủ tịch nước gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài


Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các Đại sứ, Trưởng đại diện cơ quan Ngoại giao của Việt Nam
ở nước ngoài. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, chiều 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về dự hội nghị.

Cùng dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao đổi với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về những thành tựu của đất nước trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh..., trong hội nhập quốc tế, quan hệ với các đối tác quan trọng, xây dựng khung khổ quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định trong những thành tựu chung trên mặt trận đối ngoại, có sự đóng góp xứng đáng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc xúc tiến, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác tiềm năng để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tham mưu lựa chọn đối tác có năng lực tài chính tốt, công nghệ cao, có ý thức bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tập trung đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, và thông tin đối ngoại để tăng cường phổ biến, quảng bá về lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất nước, con người, các giá trị, bản sắc dân tộc; đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, tích cực vận động và có chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quan tâm công tác xây dựng và bảo vệ cơ quan đại diện; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; chăm lo công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII).

Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ trao quyết định phong hàm Đại sứ bậc Một cho 5 cán bộ ngành ngoại giao./.
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA