30/12/2015 07:20 GMT+7 Email Print Like 0

Chủ tịch nước dự và chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Ngày 29/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an năm 2015; triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2016.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu chỉ đạo công tác Công an năm 2016.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả của lực lượng Công an nhân dân đạt được năm 2015.

Sau khi phân tích sâu sắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Chủ tịch nước chỉ rõ: Mục tiêu đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lực lượng Công an nhân dân đã đề ra trong năm 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm: Trước hết, cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự; mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.../.
 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA