15/10/2015 07:33 GMT+7 Email Print Like 0

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 298 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết, ý chí và niềm tin của hơn 63.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhất là tham mưu, thể chế hóa và chỉ đạo thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn về đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, cũng như những quyết sách lớn về xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của đất nước.

Những thành tựu đạt được của đất nước 5 năm qua trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.v.v. có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Chỉ rõ nhưng hạn chế, khuyết điểm, ​Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Đại hội cần thảo luận, phân tích kỹ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục cho nhiệm kỳ tới.

Phân tích bối cảnh tình hình trong thời gian tới, cơ bản tán thành với những nội dung đã nêu trong Báo cáo của Đảng ủy Khối, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm tổ chức Đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược và quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Hoạt động của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương trước Đảng, trước nhân dân để nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ đề Đại hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị giao là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Đảng bộ phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên trong Khối nâng cao hơn nữa năng lực, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong và ngoài nước, tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, khả năng dự báo những tình huống có thể xẩy ra, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường hoạt động đối ngoại, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân, vì dân, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, góp phần chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối đó, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đảng bộ cần tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Đây là nhiệm vụ then chốt của mọi tổ chức Đảng. Là Đảng bộ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ Khối phải tiêu biểu, mẫu mực thực hiện nhiệm vụ này trong Đảng bộ mình và đóng góp những kinh nghiệm bổ ích, có giá trị cho toàn Đảng. Đảng bộ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo được sự chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ; tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chân thành trên tình đồng chí; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng nhằm phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, xử lý nghiêm mọi sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; làm tốt công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ.

​Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng phù hợp với đặc thù, đặc tính của từng cơ quan, đơn vị; Thực hiện có nề nếp làm việc theo chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ đồng thời phải tăng cường trách nhiệm cá nhân. Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Đảng ủy trực thuộc Trung ương, với các cấp ủy với Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo trong từng cơ quan, đơn vị và với cấp ủy địa phương../.
 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA