05/11/2017 09:23 GMT+7 Email Print Like 0

Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa to lớn đối với Việt Nam

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Trần Đắc Lợi phát biểu tại phiên toàn thể của Hội nghị. (Ảnh: Lê Quang Vinh/TTXVN)
Trong hai ngày 2 và 3/11, tại thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga diễn ra Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 19 (IMCWP-19) với chủ đề “Kỷ niệm 100 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại: Lý tưởng của phong trào cộng sản, đem lại sức sống mới cho cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội.

Hơn 250 đại biểu đại diện cho 103 đảng từ 80 nước trên thế giới đã tham dự cuộc gặp.
 
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam ông Trần Đắc Lợi, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã tích cực tham gia đóng góp cho các nội dung thảo luận tại cuộc gặp, nêu bật ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười đối với con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; giới thiệu với các đại biểu quốc tế về những thành tựu của 30 năm đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam tiếp bước ngọn cờ của Cách mạng Tháng Mười.
 
Tại cuộc gặp, các đại biểu nêu bật ý nghĩa quan trọng của Cách mạng Tháng Mười trong việc mở ra con đường xây dựng một xã hội mới không còn chế độ bóc lột người; khẳng định những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội và đóng góp to lớn, quyết định của Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa phátxít, đối với phong trào giải phóng dân tộc, cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội trên thế giới trong thế kỷ XX.

Các đại biểu cũng đã đi sâu phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và rút ra những bài học đối với phong trào cộng sản, công nhân thế giới.

Các đại biểu cũng khẳng định sự sụp đổ của Liên Xô hoàn toàn không phải là tất yếu, càng không thể phủ định tương lai và sự cần thiết của chủ nghĩa xã hội đối với nhân loại hôm nay; cho rằng những thành tựu của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó tiêu biểu là Việt Nam, đang chứng minh sức sống và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp đã nhất trí kêu gọi các đảng cộng sản, công nhân tăng cường đoàn kết và phối hợp trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, chống chiến tranh và can thiệp của chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ chủ nghĩa độc lập, chủ quyền của các quốc gia; nhấn mạnh sự cần thiết giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế./.

TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA