23/08/2015 08:50 GMT+7 Email Print Like 0

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành văn hóa

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Sáng 22/8 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2015), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2, Đại hội thi đua nước lần thứ 2 - 2015 với sự tham gia của các thế hệ cán bộ ngành văn hóa và 300 đại biểu ưu tú toàn ngành giai đoạn 2011-2014.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa cùng lãnh đạo nhiều Bộ, ngành đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành văn hóa,  ghi nhận công lao to lớn của ngành văn hóa vào sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trải qua 70 năm trưởng thành và phát triển, ngành văn hóa đã luôn nỗ lực làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh trường tồn của cả dân tộc. Văn hóa Việt Nam hiển hiện trong di sản vật thể, phi vật thể, trong mỗi con người và toàn thể dân tộc.

Ngày nay, người Việt Nam vinh dự và có trách nhiệm được kế thừa một nền văn hóa rực rỡ, với những di sản vô giá không chỉ với dân tộc mà với cả nhân loại.

Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ không chỉ trong một thời gian mà là hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc và mãi mãi.

Đất nước đang đổi mới và phát triển từng ngày, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên nhiều mặt nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn lại là có không ít những biểu hiện lệch lạc về văn hóa đã xuất hiện và có chiều hướng gia tăng nếu không kịp thời ngăn chặn.

Phát triển văn hóa, đấu tranh chống lại những lệch lạc về văn hóa là trách nhiệm của toàn xã hội, của mọi người nhưng trước hết là của đội ngũ những người làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa.

Phó Thủ tướng mong muốn, ngành văn hóa có những phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần làm cho văn hóa thực sự là "soi đường cho quốc dân đi" như lời Bác Hồ đã dạy.

Bên cạnh đó, ngành cần những việc làm cụ thể, thiết thực để khơi dậy sức sáng tạo trong đội ngũ những người hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần làm giàu kho tàng văn hóa dân tộc và thế giới; có những phong trào thi đua yêu nước thiết thực, tôn vinh yếu tố tích cực, thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, giúp những nét đẹp văn hóa mãi trường tồn, tỏa sáng.../.

TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA