07/05/2014 10:30 GMT+7 Email Print Like 0

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại phiên thảo luận đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày 5/5, tại trụ sở chính của Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về chủ đề “Văn hóa và phát triển bền vững trong xây dựng Chương trình nghị sự về phát triển sau năm 2015.”

Trong bài phát biểu quan trọng này, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nêu rõ thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch về nhận thức của các quốc gia đối với vai trò của văn hóa trong phát triển và tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết Việt Nam luôn xác định rõ ràng và nhất quán rằng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực vừa là mục tiêu để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong chương trình nghị sự sau 2015 của Liên hợp quốc nói chung và mỗi quốc gia nói riêng và sự cần thiết phải lồng ghép văn hóa với các chương trình phát triển bền vững.

Việt Nam kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác và thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu với sự tham gia của tất cả bên liên quan, trong đó có các chính phủ, Liên hợp quốc, khu vực tư nhân và toàn xã hội nhằm làm cho yếu tố văn hóa thấm sâu hơn vào các chương trình phát triển của mỗi quốc gia và cả cộng đồng quốc tế.../.
(TTXVN/VNP)
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA