24/07/2015 10:56 GMT+7 Email Print Like 0

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc TW


Biểu quyết lấy ý kiến tại một đại hội đảng bộ cơ sở. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Thực hiện Kết luận số 113-KL/TW, ngày 15/6/2015 của Bộ Chính trị, trong tuần đầu đợt 1 từ ngày 15 đến ngày 22/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với các đảng bộ trực thuộc Trung ương về chuẩn bị đại hội đảng bộ.

Bộ Chính trị phân công theo 5 nhóm, có các Bí thư Trung ương Đảng tham dự, đã làm việc với 16 đảng bộ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; bảo đảm sự thành công của đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhóm 1, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, làm việc với đảng bộ các tỉnh Quảng Nam, Tiền Giang.

Nhóm 2, do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì, làm việc với đảng bộ các tỉnh Long An, Ninh Thuận.

Nhóm 3, do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, làm việc với Đảng bộ các tỉnh Nam Định, Sơn La, Quảng Trị, Lai Châu và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương,

Nhóm 4, do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, làm việc với Đảng bộ các tỉnh Hà Giang, Hà Nam, Vĩnh Long.

Nhóm 5, do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì, làm việc với Đảng bộ các tỉnh Kon Tum, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bến Tre.

Tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đối với các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có đại diện lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc; đối với các tỉnh nằm trong vùng của ba Ban Chỉ đạo (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ), có đại diện lãnh đạo của Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở ý kiến các ​ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các bộ, ban, ngành Trung ương, các đảng bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự Đại hội, để tổ chức thành công đại hội theo kế hoạch đã đề ra; bảo đảm những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra sẽ được triển khai tổ chức tốt trên thực tế, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA