30/05/2017 13:48 GMT+7 Email Print Like 0

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Thành phố Hồ Chí Minh phải là nơi đáng sống, nơi đáng đến


Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp gỡ đại biểu trí thức
Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Làm thế nào phát huy được nguồn lực trí thức thành phố nhiều hơn nữa, qua đó phát huy các nguồn lực khác như đất đai, sức mạnh của doanh nghiệp... Đây là vấn đề được ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra tại buổi gặp gỡ đại biểu trí thức thành phố sáng 28/5.

Mở đầu buổi gặp gỡ, với bài trình bày “Làm thế nào để phát huy đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh?” ông Nguyễn Thiện Nhân đã nêu ra hai câu hỏi lớn trong quá trình phát triển của thành phố là Thành phố đang ở đâu? và những bài toán lớn đang đặt ra cho thành phố?

Nêu rõ các bài toán lớn cho thành phố cần giải quyết, ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ, chính quyền phải trong sạch, vững mạnh, cán bộ công chức phải biết lắng nghe dân, biết sợ dân khi dân không hài lòng. Đảng viên phải gương mẫu, tuân thủ pháp luật, làm theo các Nghị quyết của Đảng, biết sợ kỷ luật Đảng, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá công việc và đạo đức cán bộ, công chức, đảng viên. Mặt khác, phát huy tối đa đội ngũ thi thức, năng lực nghiên cứu và sáng tạo ở thành phố cho sự phát triển của mỗi đơn vị, doanh nghiệp, toàn thành phố và cho cả vùng.

Đề cập đến nội dung phát huy tài nguyên đất, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần rà soát lại quy hoạt phát triển và quy hoạch sử dụng đất của thành phố, trong đó phải quy hoạch quỹ đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ tương xứng với tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế thành phố để thu hút đầu tư mạnh mẽ và phát huy tối đa nguồn lực con người của thành phố đồng thời, cần quy hoạch đất cho giao thông theo chuẩn mực quốc tế và quy hoạch đất cho cây xanh để tạo môi trường sống xanh, sạch; cơ cấu lại sản phẩm nông nghiệp theo hướng hiệu quả kinh tế cao.

Liên quan đến vấn đề phát huy nguồn lực của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay để thu hút mạnh mẽ FDI và phát triển doanh nghiệp tư nhân là không có quỹ đất sẵn sàng tương đối rẻ cho nhà đầu tư. Nếu chuyển một phần đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, dịch vụ thì khó khăn này sẽ được giải quyết. Do đó, phải đổi căn bản ứng xử của các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI để hỗ trợ họ phát triển vượt bậc.”

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành đô thị thông minh, nơi đáng sống, nơi đáng đến. Để làm được điều đó cần có chính quyền thông minh; công dân thông minh; doanh nghiệp thông minh; dịch vụ thông minh. Từ đó, thành phố phải thực hiện được 4 giảm gồm ngập nước, ô nhiễm môi trường, kẹt xe và tội phạm; bốn tăng gồm tăng thu nhập bình quân đầu người, quy mô và chất lượng sinh hoạt cộng động, chất lượng tài nguyên văn hóa của thành phố, sự hài lòng của người dân.

Nhấn mạnh sự cần thiết của hoàn thiện cơ chế, thể chế để thành phố phát triển cùng cả nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần cơ chế đặc thù để thành phố tăng tốc phát triển, cùng cả nước, vì cả nước. Trong đó xác định 4 đặc điểm của cơ chế đặc thù như tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành phố trong quá trình chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo động lực cho thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; phát huy tối đa các nguồn lực trên địa bàn, phát huy vai trò trung tâm vùng phục vụ cho phát triển vùng và cả nước; tăng đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Tại buổi gặp gỡ, các nhà khoa học, trí thức trong nước và kiều bào đã cùng trao đổi, chia sẻ về những vấn đề, đề xuất giải pháp để thành phố phát huy được vai trò nguồn lực của đội ngũ tri thức thành phố cũng như giải quyết các vấn đề bức thiết trong quá trình xây dựng, phát triển của thành phố.

Đề cập đến vấn đề xây dựng thành phố thông minh, giáo sư, tiến sỹ Thoại Nam, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: Khi thành phố có quyết tâm xây dựng thành phố thông minh, đây là bước đi đúng đắn, vì vậy thành phố cần có chiến lược dài hạn và có trọng điểm để thu hút đội ngũ trí thức của thành phố tham gia vào.

Đối với các vấn đề cấp bách trong giải quyết các vấn đề cấp bách của thành phố, ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cầu đường cảng Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng cùng với những thành tựu đạt được, thành phố đối mặt các vấn đề như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… Để giải quyết các vấn đề trên, thành phố cần có những giải pháp cụ thể để tăng cường năng lực vận tải, quy hoạch hệ thống vận tải công cộng; có chính sách điều hành giao thông hợp lý, có lộ trình xử lý minh bạch giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân, giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể.

Nhiều đại biểu trí thức thành phố nêu rõ, thành phố cần có cơ chế chinh sách để kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, có cơ chế để tạo điều kiện cho các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đồng thời, có chính sách thu hút, chế độ đãi ngộ cụ thể để thu hút trí thức trong và ngoài nước vào làm việc tại các cơ quan, trường viện, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiếp thu các ý kiến của các nhà khoa học, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết lãnh đạo thành phố sẽ tiến hành rà soát lại các vấn đề liên quan, triển khai các mục tiêu, dự án, trong đó có 7 chương trình đột phá của thành phố. Thời gian tới, thành phố sẽ mời nhà khoa học tham gia từ đầu vào xây dựng xây dựng, hoạch định chính sách cũng như quá trình thực hiện, triển khai./. 
 
Nguồn: vietnam+
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA