23/12/2016 07:51 GMT+7 Email Print Like 0

Bế mạc Phiên họp thứ 5 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Sáng 22/12, tại Nhà Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 5 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết Phiên họp thứ 5 đã hoàn thành với nhiều nội dung quan trọng. Thứ nhất là cho ý kiến về việc đánh giá kết quả Kỳ họp thứ hai và bước đầu chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV.

Thứ hai, Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về hai dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Chủ tịch nước và ban hành Quy chế quy định về trình tự thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn đại biểu quốc hội.

Thứ ba, Phiên họp thứ 5 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về ban hành quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức; đề nghị Ủy ban Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua.

Thứ tư, cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho thành phố Hà Nội. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, các quy định về cơ chế tài chính ngân sách trong dự thảo nghị định chưa thể hiện cơ chế đặc thù; đề nghị Chính phủ theo thẩm quyền cần xác định rõ phạm vi, nội dung, cơ chế có tính đột phá mạnh mẽ hơn, nhất là các vấn đề về phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội. Do đó khi ban hành nghị định nêu trên Chính phủ cần bám sát Điều 74 của Luật Ngân sách Nhà nước và Điều 21 của Luật Thủ đô để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đúng thẩm quyền, tạo động lực phát triển cho Thủ đô Hà Nội, khắc phục những tồn tại của quy định hiện hành.

Thứ năm, Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2017-2020 và các đề án của Kiểm toán nhà nước về tổ chức biên chế, vị trí việc làm và tổ chức Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI) vào năm 2018.

Thứ sáu, nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 1052 về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng của Chính phủ trong việc triển khai tích cực, đúng định hướng và đã bám sát các nhiệm vụ, giải pháp, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 1052 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Thứ bảy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn, quyết toán ngân sách nhà nước; việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016; việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng các dự án cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao. Về chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ và công chức Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội chuẩn bị văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc vụ đến ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công về chế độ tiền lương đối với Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước để tổng hợp báo cáo, xem xét chung trong Đề án cải cách tiền lương.

Trước đó, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí thông qua về mặt nguyên tắc Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016; đã thảo luận về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2017-2020 và Đề án của Kiểm toán nhà nước về chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ công chức của Kiểm toán Nhà nước./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA