23/01/2016 08:48 GMT+7 Email Print Like 0

Bế mạc Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X Bounnhang Volachith đọc diễn văn bế mạc.
(Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 22/1, tại thủ đô Vientiane, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ​Nhân dân Cách mạng Lào khóa 9; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020; Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 10 năm 2016-2025; Báo cáo tầm nhìn 2030 và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Đại hội đã thông qua 7 bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn trong Đại hội 9 và 30 năm sự nghiệp đổi mới; đồng thời đưa ra 7 phương hướng và nhiệm vụ mới trong giai đoạn tiếp theo. Đại hội đã giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X chỉ đạo tổ chức nghiên cứu học tập nghị quyết Đại hội lần này một cách sâu sắc…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X gồm 69 ủy viên chính thức và 8 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ​ông Bounnhang Volachith giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X; bầu Bộ Chính trị với 11 ủy viên gồm các vị: Bounnhang Volachith; Thongloun Sisoulith; Pany Jathotu; Bounthong Chithmany; Phankham Viphavanh; Chansy Phosikham; Chansamone Chanyalath; Khamphan Phommathat; Saysomphone Phomvihane; Sinlavong Khoutphaythoune; Sonexay Siphandone.

Đại hội cũng bầu Ban Bí thư với 9 ủy viên gồm các vị: Bounnhang Volachith; Bounthong Chithmany; Phankham Viphavan; Chansy Phosikham; Khamphan Phommathat; Kikeo Khaykhamphithoune; Trung tướng Somkeo Silavong; Trung tướng Vilay Lakhamphong; Thượng tướng Sengnuan Xayalath trong đó, ​ông Phankham Viphavan làm Thường trực Ban bí thư.

Đại hội đã bầu cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 9 ​ủy viên do ​ông Bounthong Chithmany làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là những người tiêu biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên cả nước, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề Đảng và nhân dân các dân tộc Lào giao phó.

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Tổng Bí thư Bounnhang Volachith khẳng định Đất nước Lào đang đứng trước những cơ hội lớn để tiến tới thịnh vượng, song cũng có những thách thức to lớn đang phải đối mặt, trước tình hình đó, đồng chí Bounnhang yêu cầu toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kiên định với con đường đổi mới toàn diện và có nguyên tắc.

Theo ông Bounnhang Volachith, Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra các phương hướng nhiệm vụ, cũng như các mục tiêu lớn cần tổ chức thực hiện, đó là nền tảng quan trọng nhất cho hoạt động lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trong thời gian tới; Điều quan trọng nhất là làm thế nào để các đường lối chính sách mà Đại hội X đề ra phải được triển khai, tổ chức và thực hiện có hiệu quả nhất, trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Muốn làm được điều đó, cần phải tiếp tục bảo vệ và tăng cường vai trò của Đảng trong xã hội và trong sự nghiệp đổi mới để tiến lên và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tân Tổng Bí thư Lào Bounnhang Volachith yêu cầu các Ủy viên Trung ương Đảng phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống vinh quang của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, không ngừng phát triển để lãnh đạo đưa toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tổ chức thực hiện thành công nghị quyết Đại hội X./.
 
TTXVN/VNP
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA