16/04/2015 07:09 GMT+7 Email Print Like 0

Ban Tuyên huấn TW Cục miền Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng

 Ông Lê Hồng Anh gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước lên lá cờ truyền của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN )
Ngày 15/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân" của Chủ tịch nước phong tặng cho Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Anh đã ghi nhận công lao to lớn của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã cống hiến máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị, phát huy truyền thống vẻ vang của mình, ngành tuyên giáo cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, kế tục xứng đáng những thành quả, bài học kinh nghiệm quý báu mà các thế hệ cha ông đã xây dựng. Đồng thời, các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam tiếp tục phát huy truyền thống là những tấm gương sáng đóng góp xây dựng ngành tuyên giáo ngày càng phát triển vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh những thuận lợi, khó khăn và thách thức của cả nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, ông Lê Hồng Anh đề nghị, ngành tuyên giáo không ngừng đổi mới nội dung, theo sát gắn bó với cơ sở, học tập và phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác tư tưởng của các thế hệ đi trước tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng về các vấn đề chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa học, nhằm góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các đơn vị thuộc Ban Tuyên huấn như Nhà in Trần Phú, Xưởng phim Giải phóng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước."

Riêng đối với Thông tấn xã Giải phóng được Trung ương Cục miền Nam tặng thưởng 16 chữ vàng “Cần cù dũng cảm, tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.”

Đồng thời, với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Thông tấn xã Giải phóng là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào việc Thông tấn xã Việt Nam được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước”./.

 
TTXVN/VNP
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA